TV News

Impressum

TV News

Themelues të TV News

Vlora Zenuni Hamiti
Suad Avdiu

Kontakt email: 

 tvnews.vsa@gmail.com

Kontakt telefona:

+389 70 526 676

+389 71 733 299

Adresa:

Kumanovo, Republic of Macedonia

POLITIKA E PRIVATËSISË

TV NEWS është i përkushtuar në ruajtjen e privatësisë dhe në integritetin e të dhënave personale me të cilat bie në kontakt gjatë punës së tij.

Politika e zbatuar për privatësi e Televizionit News bazohet në Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë. Në formë elektronike, teksti i Ligjit (PDF) mund të shkarkohet nga ueb-faqja e Drejtorisë për mbrojtje të të dhënave personale të RM (http://dzlp.mk/).

Tv News e respekton privatësinë e shfrytësuesve të serviseve dhe shërbimeve të tij informative, si dhe privatësinë e vizitorëve të internet faqes www.tvnews.mk

Tv News nuk është përgjegjës për pasojat, dëmi material apo dëm tjetër që mund të paraqitet tek personi dhe tek personat e tjerë fizikë apo juridikë, nëse personi jep/vendos të dhëna jo të sakta apo jo të plota.